29.12.2003 günü  yapılan 3. Olağan Genel Kurul'daki seçimlerde,

9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; Kenan ASİL, Hüseyin ÖZALP, Hüseyin ÖZTÜRK, Aykan TOKSÖZ, Türkel ÇAYLI, Selim ŞEN, Erdoğan YILMAZ, Nedim AYHAN ve Kani BAKŞE,

Yedek Üyeliklerine,Yüksel ERCAN, Yusuf SUTAY, Kamil AYTİŞ, Metin ÖZTÜRK, Hatice TATLI, Kadir YILDIRIM, Ali ÖZARSLAN Lüfi ERDOĞAN ve Mehmet BAYRAM,

3 üyeden oluşan Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine; Atilla KARACAN, Halil ŞEN ve İsa GENÇTÜRK,

Yedek Üyeliklerine; Vehbi HOPALI, Zeki ÖZEN ve Yücel KORKMAZ,

3 üyeden oluşan Onur Kurulu Asıl Üyeliklerine; Salim KIVANÇ, Recep HELVACI, ve Fikri ZORAL,

yedek üyeliklerine; Celalettin Rumi CENGİZ, Ersen KINAYYİĞİT ve Hayrettin HACIYAKUPOĞLU,

Seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçilenler görev dağılımını yapmış ve kurul aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Kenan ASİL                           Hüseyin ÖZTÜRK            Erdoğan YILMAZ         Hüseyin ÖZALP     Selim ŞEN

Yönetim Kurulu Başkanı         Başkan Yardımcısı             Başkan Yardımcısı         Genel Sayman         Genel Sekreter

 

 

 Kani BAKŞE                         Yunus Nedim AYHAN         Hüseyin Türkel ÇAYLI           Aykan TOKSÖZ

Genel Sekreter Yardımcısı       Genel Sekreter Yardımcısı     Yönetim Kurulu Üyesi             Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine seçilenler görev dağılımını yapmış ve kurul aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Halil ŞEN                                   İsa GENÇTÜRK                          Atilla KARACAN            

Denetleme Kurulu Başkanı         Denetleme Kurulu Yazmanı             Denetleme Kurul Üyesi    

 

Onur  Kurulu asıl üyeliklerine seçilenler görev dağılımını yapmış ve kurul aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Recep HELVACI              Fikri ZORAL                         Salim KIVANÇ      

Onur Kurulu Başkanı         Onur Kurulu Yazmanı             Onur Kurul Üyesi