BİZDEN SİZE

 

 

                                                                                  Sayın Oktay ÇİMEN,

 

                         TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU BAŞKANI

11.12.2004 TARİHİNDE YAPILAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ KAZANDIĞINIZ İÇİN  SİZİ KUTLUYOR ve YENİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

HAKEMLER VE MERKEZ HAKEM KURULUNUN OLUŞUMU İLE İLGİLİ;

BİRDE BİZİ DİNLEYİN

SAYIN BAŞKANIMIZ ,

Merkez Hakem Kurulunun kimler tarafından oluşturulacağı bizi ilgilendirmiyor.Kişileri yıpratmak yada onlarla uğraşmak gibi bir amacımız asla yoktur ve olamaz.

Çünkü onlar kim olurlarsa olsunlar biliyoruz ki onlar bizim Canlarımız, Arkadaşlarımız, Büyüklerimiz, Ustalarımız ve Eğiticilerimizdirler.

*Yarışmaları yöneten bizler, yarışan sporcular, sporcularını yönlendiren koçlar, antrenörler, öğütçüler ve yarışmaları izleyenler ile bir bütünüz. Herkes ile dayanışma içinde hareket edecek, yasa ve kuralların el verdiği ölçüde herkesin ve her kesimin hakkını demokratik bir yolla arayacak, herkesle iyi bir diyalog içerisinde iletişimi sağlamaya, yakınlaşmaya ve dostluğu pekiştirmeye çalışacağız.

*Bizler; tarafsız, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörülü olacak, sporun dostluk barış kardeşlik ilkesini her kesime yayacak, bu yönde başarı uğruna çalışacak  olan HAKEMLERİZ.

*Her işin başlangıcında Eğitim ve Öğretim vardır. Öğrenecek-Öğreteceğiz, Öğretecekler-Öğreneceğiz. Bir süre sonrada deneyim kazanacağız. "önce insan-sonra spor”, Daha sonrada “Yönetici, Hakem, Sporcu, Antrenör" söylemi ile etikete değil insana değer verileceğini, kendimize verdiğimiz değer ve saygınlık kadar karşımızdakilere de değer verileceğinin, sevgi ve saygı duyulacağının bilinmesini istiyoruz.

*Masa Tenisi ve hakemlik adına her uğraşımızda aklımızı, elimizi, dilimizi, yüzümüzdeki gülümsemeyi, gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı, elimizdeki olanaklarımızı, kısaca her şeyimizi kullanacağız.

*Tarafsızlıktan, bölünmez bütünlüğümüzden ve ilkeli yapımızdan vazgeçmeyecek, aksine spor camiası içinde sportmence, hukuk kuralları çerçevesinde karşılık vereceğiz.

*Biz inanıyor, güveniyor ve daha temiz bir Masa Tenisi istiyoruz; Bu uzun, yorucu, ama anlamlı yolculukta, size bir miladı birlikte başlatmak için destek olacağız.

*Ülkemizde; her yönü ile Masa Tenisinin sorunlarını ve çıkmazlarını biliyorsunuz. Masa Tenisinin sorunlarını en kısa sürede çözeceğinize inanıyoruz. 

DİLEĞİMİZ;

*Öncelikle hakemlik kurumunun sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını sağlayınız. Merkez Hakem Kuruluna  Çağdaş bir yönetim anlayışı getiriniz. Masa Tenisi Merkez Hakem Kurulunu tekelden kurtarınız.

AMAÇ; YENİLİKÇİ, İNSANCIL, BAŞARILI, MASA TENİSİ FEDERASYONUNDA SORUN YARATAN DEĞİL, SORUN ÇÖZEN BİR MERKEZ HAKEM KURULUNUN OLUŞTURULMASI OLMALIDIR.

SAYIN BAŞKANIMIZ,

*Hata oranımızın en aza indirilmesi;  yeterli sayıda hakem görevlendirilmesi ile orantılı olacaktır. 

*Hakemlere, belirli bir disiplin içerisinde güvenilir, saygın, inanılan, çağdaş, düzeyli, ilkeli, bir kimliğe kavuşturmanın yollarını araştırma fırsatı veriniz. Yarışmalarda Hakemin başarısı, Merkez Hakem Kurulunun, sizin başarınız Masa Tenisinin dolayısı ile Türk sporunun başarısı olacaktır.

*Masa Tenisini ve kuralları Sadece Merkez Hakem Kurulu üyelerinin bildiğini düşünmeyiniz. Hakemlerin arasında daha önce Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyeliği yapmış  bilgi ve deneyimi daha fazla onlarca insan vardır. Atamalarda bölgecilik ve yandaşçılık yaptırmayınız. Dargınlık ve küskünlüklere dur deyiniz.

*Merkez Hakem Kurulu üyelerinin; Denetleyici, Gözlemci hakem olarak görevlendirilmesini sağlayınız.

*Hakem; tayin, terfi ve görevlendirmelerinde şeffaf olunsun, tüm bilgi belge ve sonuçları ile, Hakem, Gözlemci ve Baş Hakem raporları ile sonuçlarını internet üzerinden güncel olarak yayınlayınız.

*Her koşul ve ortamda, adaleti hiç bir etki altında kalmadan eşit dağıtan ve var olan bir hakem ordusunu, Kişi sayısından çok Güvenilir Çağdaş, Düzeyli, İlkeli, Kariyerli, Saygın, İnanılan, Hakemlik Bilgi, Beceri ve deneyimi yüksek hakem ordusuna dönüştürmeye çalışınız.

*Hakemlerin yarışmada oyuna katkısı; psikolojik yapısı, hakemlik eğitimi, bilgi, beceri ve deneyimi ile orantılı olduğundan yarışmalarda güvenilir, saygın, inanılan, düzeyli, ilkeli olmaları ve karar verebilmeleri için hakemlikle ilgili Eğitim, deneyim, bilgi ile becerisinin kazanılması ve artırılmasına çalışınız.

*Hakemlerimizi; yarışma yılı başlamadan önce her sınıf ve kategoride kendi aralarında klasman sınavına alarak ve guruplar halinde başarı sırasına göre sözgelimi A;B;C ve D şeklinde değerlendiriniz ve oluşturulacak sıraya göre; belirli sayıda  Başhakem, Başhakem Masası hakemi ve  Yarışma Hakemi olarak sınıflayınız.

*Hakemlerimizi; İl, Ulusal ve Uluslararası olarak kendi aralarında bir sıralamaya tabi tutunuz. Sıralamayı yaparken Uluslararası Hakemler dahil her hakemi eğitiniz, yetiştiriniz ve değerlendiriniz.

*Uluslararası Hakem’leri; Yarışma ve organizasyonun yeri zamanı, konumu ve başarısına göre Öğretmen Hakem, Baş Hakem, Gözlemci Hakem, Baş Hakem Masasında Hakem ve Yarışma Hakemi,

*Ulusal Hakem’leri; Yarışma ve organizasyonun yeri zamanı ve konumuna göre Öğretmen Hakem, Baş Hakem, Gözlemci Hakem, Baş hakem masasında Hakem ve Yarışma Hakemi,

*İl hakem’leri; yarışmanın yeri zamanı ve konumuna göre Baş hakem masasında Hakem ve Yarışma Hakemi,

olarak görev almalarına olanak sağlayınız.

*Antrenörlerin daha bilinçli, etkin ve deneyimli olmaları için, sürekli gelişmelerini sağlayınız. Saygın, inanılan, bilinçli, çağdaş, düzeyli, ilkeli, bir kimlikle buluşturunuz. Antrenörlerin sürekli gelişmeleri, daha güçlü ve etkin olabilmesi, için teknik olarak eğitilmeleri, bilgi, beceri ile deneyimlerinin artırılması ve Her Spor Kulübünün en az bir Belgeli Antrenörünün olmasını sağlayınız.

*Halen yürürlükte olan Hakem Yönetmeliğinin, aksayan düzeltilmesi gereken yanlarını düzeltiniz

*Yarışmalarda, arena aralarındaki alanlarda, göze hoş gelmeyen ve hiç kimsenin onaylamadığı ancak düzeltmek için çaba harcamadığı görüntü kirliliğine dur deyiniz.

 

Yanınızdayız.

Her sorunun çözümünde kendimize güveniyor ve üstesinden geleceğimize inanıyoruz. gücümüze güveniyor, daha temiz ve başarılı bir MASA TENİSİ istiyoruz;

 

Gelin hak için bir olalım.

Türk'çe çalışalım. Türk'çe sözleşelim. Hakemlerin ve Bu spor dalının  başarısı ile başarılısı için uğraş verelim.

BİRLİKTE BAŞARALIM

 

BİZLER HAKEMİZ,

BİZE;

SORUN! HAKEMİ, SPORU MASA TENİSİNİ ACIYI, BAŞARILIYI, BAŞARISIZI, OLANI BİTENİ

BİLİYORUZ.

İŞİN POLİTİK, SİYASİ VE ENTRİKA YÖNÜNÜ SORMAYIN !.. O KONUDA DENEYİMİMİZ YOK,

BİLMİYORUZ.

 

SAYGILARIMIZLA.

  

MASA TENİSİ

HAKEMLERİ DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI