'' Tanışma,Yardımlaşma, Yakınlaşma, Ortak Hareket Etme, Dostluk ve Barış.''

Bir insan için Sosyal Yaşamın gereği olan Dayanışmayı sağlamak amacıyla bir çalışma başlatmak  hele yukarıdaki kelimeleri erek  kabul etmek herkes için olduğu gibi benim içinde bir erdemliliktir.  Bu oluşumun içerisinde hakem olarak  görev almak; Yasağın yasak, Sevgi ve tebessüm ile gülümsemenin özgür olduğu bir ortamda  yasakları yasak etmekte anlayıştan, sevgiden, saygıdan, yardımlaşmadan ve dayanışmadan geçmektedir. Bir olma, diri olma, iri olma özlemimizi bir fidan gibi yeşertmek için arkadaşlarımızla birlikte 02.02.1999 günü kurduğumuz 06. 58.190 kod numaralı ve kısaca ''MTH-DER'' adını verdiğimiz Derneğimiz için Ülke genelinde Şube açmasına İç İşleri Bakanlığınca izin verildi. Tüzel  kişilik kazanan oluşumun adı ''MASA TENİSİ HAKEMLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA  VE DAYANIŞMA DERNEĞİ''dir.Bu Derneği temsil etmekte, yaşadığım ve yaşatacağım onurların en büyüklerinden birisidir. 

Dernek Ana Tüzüğü incelendiğinde görülecektir ki; 1. amacımız  Dayanışma ve Yardımlaşma için ortak hareket etme, Yasaların el verdiği ölçüde üyelerinin hakkını demokratik bir yolla arama, herkesle iyi bir diyalog içerisinde iletişimi sağlama, yakınlaşma ve dostluğu pekiştirme. 2. amacımız ise Masa Tenisi sporunun Ülke genelinde yaygınlaşmasına  katkıda bulunma, Camiden Kiliseye, Cezaevinden Huzurevine, Yetiştirme Yurdundan Lüks özel okulların salonlarına, kahvehanelerin boş bulunan bir masalık yerine sokmak, bu Ülkenin her şeye layık güzel insanlarının en gencinden en yaşlısına kadar bu spor dalı ile uğraşmasını sağlamak adına yardım katkı ve çaba harcamaktır. Bunu yaparken de aklımızı, elimizi, dilimizi, yüzümüzdeki gülümsemeyi, gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı,  olanaklarımızı, kısaca her şeyimizi kullanacağız.

                                Biz hakemiz; Yarışan sporcular, sporcularını yönlendiren antrenörler, öğütçüler, yarışmaları izleyen seyirciler, oyun kurallarının doğrusunu  tarafsız, art düşüncesiz, kararları adil,  herkese, her kesime karşı yalnız ve yansız, sorumlu bilinçli, öğrenen, öğreten, uygulayan, fedakar, dürüst, görevine bağlı ve tutarlı olan bizlerden öğrenmektedirler.

 Masa Tenisi Sporuna  Hakem olarak hizmet eden, katkı veren Hakemlerin yarışmalarda; oyuna olumlu katkısı, nitelik ve niceliği, eğitim düzeyi, hakemlik bilgi, beceri ve kariyeri olmalı, onların daha etkin bir tavır alabilmesi için bilgi beceri deneyimlerinin artırılması için bazı çalışmaların yapılmasının zamanının gelip de  geçtiğinin bilinmesi gerekmektedir.

 Eğitim istiyoruz, Kıyafetlerin rengi, şekli, kime ne şekilde yaptırılacağı biz Hakemleri ilgilendirmiyor. Hakem Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyer, Yarışmalara çıkarız. 1966 yılından beri Federasyon da var,  Hakemlik de var. Hakemleri kime sorarsanız  sorun. Alacağınız cevap hemen hemen aynı'' Kaliteli ve Deneyimli genç hakem sayısı az,Uluslararası Hakem sayımız ise Ülkemizdeki Hakem sayımızla yüzdelendirildiğinde yok denecek  kadar az.''  Bu sayıda daha otuzu yeni geçmiş. Benim Federasyonu eleştirdiğimi sanmayın. Bende Hakemim. Ama bunlar gerçek.        

                        Güneşi balçıkla sıvamanın ne zamanı, ne yeri, nede gereği var. Masa Tenisi sporunun içerisinden gelen ve Tarihinin en genç Başkanına sahip Masa Tenisi Federasyonu bu sorunu çözecek bilgi birikimine ve yeterli sayıda elemana sahiptir diye düşünüyoruz. ve diyoruz ki  ''Hakem sayısını değil; Kaliteli, Bilgili, Genç Dinamik  Hakem sayısını artırın ve Lütfen bizleri eğitin.'' '' Hakem olabilme yaşının tavanını aşağıya çekin.'' ''Uluslararası Hakem sayımızı artırma adına yapılması gerekenleri yapın.''  ve '' Hakem Yönetmeliğini değiştirin.''  Bu konuda her türlü yardıma hazırız.

                

             Sorunsuz topluluk, Çözümsüzde sorun yoktur. Yeter ki sorun bilinsin. Sorunların çözülmesi için öneri ve talepler yerinde yapılsın. Bizimde çözümleri kolay ama göz ardı edilen, yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım Hakem Yönetmeliği ile ilgili sorunlarımız var. Bu konuda  teklif ve önerilerimiz olacak.  Aklın yolu birdir. "önce insan, önce Hakem" söylemi ile etikete değil de insana değer verileceğini, kendimize verdiğimiz değer ve saygınlık kadar karşımızdakilere değer verileceğinin  sevgi ve saygı duyulacağının bilinmesini istiyoruz.

                     Bizler yani bu oluşuma destek olan katkıda bulunanlar olarak ümitliyiz, seviniyoruz. Çünkü  bizim yaptıklarımızı inceleyen doğrularımızı destekleyen yanlışlarımızı eleştiren, hatalarımızı bir daha olmaması için göz ardı etmeyerek bizi uyarmayı görev kabul eden büyüklerimiz var.  Bizim Büyüklerimiz Erdemlilikte, destekte, bilgide, sevgide büyüklerimizdir. Yoksa dünyaya erken gelmek, uzun yaşamak bizim için büyüklük değildir. Büyüklük, Dünü yaşamak değil ders almak, yarını düşünmek, düşündürmektir. Bizim büyükten ve büyüklükten anladığımız Saygınlık, çağdaşlık, yenicilik, bilgecilik, ilericilik ve sevecenliktir.

                    Temel görevi yönettiği yarışmalarda kuralları uygularken Adil ve tarafsız karar vermek olan biz hakemler gözleri yeni ufuklarda düşünceleri ufkunda ötesinde bilinçli kişilikli en alt klasmandan, en üst klasmana kadar hem öğrenen ve öğreten, hem de yetişen yetiştiren ender saygın kişilikli insanların oluşturduğu bir topluluğuz, demek istiyorum. Dileğimiz; Sporcu idareci ve izleyicilerin  bilgi beceri ve otoritesine kaygı ile bakıp korktuğu değil; Sevdiği, saydığı, inanıp güvendiği kendisinden biri olduğuna inandığı yapıda olmaktır. Bu nedenledir ki  Yarışma içerisinde hakemden çekinen korkan değil, ona güvenen inanan ve yardımcı olan herkesin yanında olacağız, sürekli yanında olmaya da devam edeceğiz. Kuralları uygularken  katı ama adil ve tarafsız, toplumda insanlara karşı sevgi saygı ve hoşgörülü olacak, sporun dostluk barış ve kardeşlik ilkesini her kesime yaymak uğuruna çalışacağız. Çalışanlara da destek vereceğiz. Masa Tenisi sporunun Ülke genelinde tabana yayılmasında, yazılı ve görsel basında hakkettiği yerde olmasında, Federasyonumuzun alacağı her türlü olumlu kararda yanında olacak, maddi ve manevi olarak Federasyonumuzu desteklemekten onur duyacak, bu alanda her türlü katkıda bulunacağız. Destek olacağız.

                      Tarafsızlıktan, bölünmez bütünlüğümüzden ve örgütlü yapımızdan vazgeçmeyecek, bu konuda yapılacak telkin, tavsiye, öneri, baskı ve tehditlere boyun eğmeyecek, her türlü sindirme politikasına karşı koyacak, adı ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, spor camiası içinde sportmence,  hukuk kuralları çerçevesinde karşılık vereceğiz.

                                              

                     

                       Hakemlik ile ilgili sorunların tartışılması ve giderilmesi konusunda uğraş verilmesi önemlidir.Yardıma hazırız.  Bu da bizim için vazgeçilmez asli bir ödev ve görevdir.

                       . Tekrar ediyor ve dikkatleri bir kez daha buraya çekmek istiyorum. Hakemlerin eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve deneyimlerinin artırılması bu spor dalının başarısı demektir. Hakem olarak sorunların bilincindeyiz.

                       Derneğimiz; Sorunların tartışıldığı ve giderilmesi için çözüm üretilmesine çalışıldığı bir yer olacaktır. Her şeyi İzleyeceğiz, göreceğiz, bileceğiz, karar verecek, öveceğiz ve övüleceğiz.  Gelin bir olalım. Türk'çe çalışalım. Türk'çe sözleşelim. Bu spor dalının Türkiye'de başarısı ve başarılısı için uğraş verelim.   

                       Herkesi şahsım ve temsil ettiğim MTH-DER  adına dostluk, sevgi, saygı ve başarı dileklerimle selamlıyorum.Web sayfasının herkese katı sağlaması dileğiyle.

           

            KENAN ASİL

            GENEL BAŞKAN